Skip to content

Contact Us

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
Pracowania Modelowania Wieloskalowego

Prof. Dr. Habil. Eng. Łukasz Madej
B-5, VII p., pok. 716
Tel: (48) 12-617-51-54
Fax: (48) 12-617-29-21
msm@agh.edu.pl